DIN GUIDE RUNT SJÖN RÄNGEN 2019

SOMMARENS SKÖNASTE

ÄVENTYR

VÄNTAR PÅ DIG NÅGONSTANS RUNT SJÖN RÄNGEN. HITTA DIN PÄRLA I EKLANDSKAPET OCH SKAPA MINNEN FÖR LIVET.

RÄNGEN RUNTS SOMMARKARTA
UTE TILL PÅSK! 

Rängen Runt är en idéell förening med syfte att nätverka, stödja och inspirera alla som vill verka för hållbar utveckling och företagande runt sjön Rängen. Vi vill vårda och levandegöra landsbygden, stärka samhörig­heten och synliggöra verksamheterna i vår närhet. Vi är alla själva boende eller har vår arbetsplats runt Rängen.