DIN GUIDE RUNT SJÖN RÄNGEN 2020

SOMMARENS SKÖNASTE

ÄVENTYR

VÄNTAR PÅ DIG NÅGONSTANS RUNT SJÖN RÄNGEN. HITTA DIN PÄRLA I EKLANDSKAPET OCH SKAPA MINNEN FÖR LIVET.

DENNA SOMMAR..

...vill vi skicka en hälsning till alla. En hälsning om att landsbygden är öppnen, tillgänglig och trygg att vistas i – nu och framöver. Besök oss gärna och stötta våra verksamheter på det sätt du kan. På våra respektive hemsidor, facebook- och instagramflöden kan du se vad som är på gång. Planera in din egen ”hemester” - ge bort ett presentkort på en upplevelse hos någon av oss - Vi ser fram emot att få hälsa er varmt välkomna till landsbygden runt Rängen – Tack för ditt engagemang!

Rängen Runt är en idéell förening med syfte att nätverka, stödja och inspirera alla som vill verka för hållbar utveckling och företagande runt sjön Rängen. Vi vill vårda och levandegöra landsbygden, stärka samhörig­heten och synliggöra verksamheterna i vår närhet. Vi är alla själva boende eller har vår arbetsplats runt Rängen.