Eklandskapsgris

Hjälp oss ta
fram vår logotyp

2021-01-28

Björn Rallare har fått i uppdrag att rita Eklandskapsgrisens logotyp. Skissarbetet är i full gång. Se förslagen och säg vad du tycker på vår facebooksida.Eklandskapsgris

Rängen runt får stöd av Jordbruksverket att lansera "Eklandskapsgrisen"

2020-12-19

Projektet som är uppdelat i fyra delprojekt har som långsiktigt mål att höja vildsvinets status och öka jaktvärdet på djuret. Ta fram inhemska, miljövänliga premiumprodukter på vildsvin som konkurrerar med importerat kött från ex Italien, Tysklad och Spanien och främjar ätandet av vildsvin hos den breda allmänheten. Vi vill även skapa en mötesplats här i eklandskapet där miljö- och livsmedelsforskare, jägare, kockar, krögare, livsmedelsproducenter, måltidsaktörer och övriga intressenter hjälps åt att ständigt öka vildsvinets status.

Mer information kommer efter jul- och nyårshelgerna.