markus-spiske-4iP2b9dZ7fo-unsplash
jez-timms-6JQMjhqpVhE-unsplash
andriyko-podilnyk-A1rzQ2ez5ZA-unsplash
alessandro-d-antonio-wHRwOLyM_Wg-unsplash
max-delsid-oBwnHsjCx9A-unsplash

Rängen runt får stöd av Jordbruksverket att lansera "Eklandskapsgrisen"

2020-12-28

Projektet som är uppdelat i fyra delprojekt har som långsiktigt mål att höja vildsvinets status och öka jaktvärdet på djuret. Ta fram inhemska, miljövänliga premiumprodukter på vildsvin som konkurrerar med importerat kött från ex Italien, Tysklad och Spanien och främjar ätandet av vildsvin hos den breda allmänheten. Vi vill även skapa en mötesplats här i eklandskapet där miljö- och livsmedelsforskare, jägare, kockar, krögare, livsmedelsproducenter, måltidsaktörer och övriga intressenter hjälps åt att ständigt öka vildsvinets status.

De fyra delprojekten

 

  1. Ett ”Matlab” En mötesplats för kockar, matkreatörer och övriga parter som på ett kreativt och metodiskt sätt kan fokusera på mathantverket runt vildsvinet, såsom bearbetning och styckning, smakkombinationer, förädlingsprocesser som leder till produkter som senare kan skalas upp till försäljning för hela den potentiella marknaden och skapa tillväxt för småföretagare i viltvärdekedjan. Vi vill också skapa lokala maträtter med vildsvin som huvudråvara, unika för regionen med syfte att serveras på lokala restauranger och som även kan lagas i hemmen.

  2. Forskning Vi vill bedriva forskning på vildsvinets näringsfakta och hälsofördelar. Vi vill inom projektet ta reda på vilka effekter vildsvinets fria tillvaro i eklandskapet har och vad dess kost har för effekter på köttets kvalitet. Vi vill ta fram näringsfakta och forska på hälsofördelar kring vildsvinsköttet och att sprida kunskapen i olika forum inom livsmedelsbranschen, restaurangbranschen och besöksnäringen.

  3. Vi vill genomföra en marknadsföringskampanj som främjar konsumtionen av vildsvinskött och sätter eklandskapet runt sjön Rängen på den gastronomiska kartan. Kampanjen ska syfta till att förändra värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential i hela viltvärdekedjan. Kampanjen ska öka tillväxten för småföretagare inom den lokala livsmedelsnäringen. Det kan handla om medlemmarna i Östgötamat eller andra som förmedlar måltidsupplevelser och lockar måltidsbesökare till regionen.

    Marknadsföringskampanjen ska riktas dels mot markägare, jägare, lantbrukare och småföretagare inom viltvärdekedjan. Dels till aktörer inom restaurang och turistnäring, samt till boende i regionen runt eklandskapet.

  4. En årlig vildsvinsfestival där alla fyra delprojekt sammanstrålar, med föredrag,  provsmakning för skolelever, forskningssymposium, seminarier/workshops för kockar samt en matmarknad och vildsvinsfest för både lokalbefolkning och turister som för tankarna till Asterix och Obelix.Mer information kommer efter jul- och nyårshelgerna.